Sie sind hier

DP-Trëppeltour duerch eis Gemeng Steesel

News Paul Schintgen Louis Muller Josette Rausch-Lahure Siggy Rausch Claude Schintgen

No eisem 4. Trëppeltour huet sech eis Ekipp op dem Apéritif vum Basket Supporterclub sengem Grillfest bei Geleeënheet vun der Porte Ouverte an der Bamschoul Becker um Steeseler Bierg zeréck fonnt.