Sie sind hier

DP-Trëppeltour duerch eis Gemeng Steesel

News Jacques Bortuzzo Paul Schintgen Josette Rausch-Lahure

3ten DP-Trëppeltour duerch eis Gemeng Steesel de 26. Mäerz 2022 op Initiativ vun eiser Vizepresidentin Josette Rausch-Lahure.

Dobäi gëtt de soziale Kontakt opgefrëscht, et deet gutt an der frëscher Loft ze sinn a mir sammelen awer och Iddien fir eng positiv Entwécklung vun eisen dräi Dierfer Steesel-Mëlleref-Heeschdref.